ZERO
ZERO

2017

60" x 36"

oil on canvas 

ONE
ONE

2017

48" x 48"

oil on canvas 

ZERO
ONE
ZERO

2017

60" x 36"

oil on canvas 

ONE

2017

48" x 48"

oil on canvas 

show thumbnails